Články

Alternatívne použitie URI schém pre Windows Phone

12.5.2014, Kategórie: Windows Phone

Tieto URI schémy sa používajú priamo v aplikáciách ale niektoré by mali fungovať aj ako webové odkazy a URI odkazy prečítané cez NFC, tak ako otváranie odkazu na aplikáciu do Windows Storu.

Generované 0,085s
© 2010-2019

Kontakt

Social

facebook

twitter